ما معتقدیم که یک زلزله تایید نشده در بوسنی و هرزگوین اتفاق افتاده است. وقتی این زمین لرزه را احساس کردید، لطفا به ما بگوییداطلاعات بیشتر