بیت آتشفشانی و نیشخند - جهان ...

اضافه شده جدید همیشه در بالای صفحه قرار دارد و اگر صفحه بیش از حد طول بکشد، بخشی از آن را برش می دهیم و بایگانی می کنیم. این آدرس همیشه دنبال پیروزی است. این صفحه را در یک برگه مرورگر باز کنید و آن را به طور خودکار هر دقیقه از 30 به روز کنید. این گزارش از بسیاری از منابع اطلاعاتی جمع آوری شده است ... [ادامه مطلب ...]

گزارش فعالیت آتشفشان ال Hierro

این جدیدترین گزارش فوران آتشفشانی El Hierro است. شما همچنین ممکن است فوکو آتشفشان صفحه را دنبال کنید - آتشفشانهای Google+ - توییتر: @ VolcanoReport با همکاری شوخی ولتا، ساکن El Hierro و جولیو دل کاستیلو ویروو، عکاس. همچنین می توانید بخوانید: پیوندهایی به تمام بخش های 59 قبل از این ... [ادامه مطلب ...]

فعالیت آتشفشان هفته

در این صفحه: Fogo (Cabo Verde)، Bardarbunga (ایسلند)، Kilauea (هاوائی)، Stromboli (سیسیل)، Aso (ژاپن)، Popocatepetl (مکزیک)، Reventador (اکوادور)، Chiles و Cerro Negro (کلمبیا)، Erebus قطب جنوب)، Pavlof (آلاسکا)، Sinabung (اندونزی)، مایون (فیلیپین)، Tokashidake (ژاپن) جدید ... [ادامه مطلب ...]

گزارش فعالیت آتشفشان پیام

این (تقریبا) پست روزانه قصد دارد فعالیت های تغییرات آتشفشان را در سرتاسر جهان دنبال کند. این پست توسط رادگر ویلسون زمین شناس است که متخصص در لرزه نگاری آتشفشان و آرماند ورواک است. اگر ما درباره آن حرف نزنیم، لطفا در صورت تمایل به ما در مورد فعالیت های جدید یا تغییریافته بگویید. ... [ادامه مطلب ...]

فعالیت آتشفشان می 7 2013 - انفجار خاکستر آتشفشان Mayon، فیلیپین کشتن 5 7 و مجروح است

این (تقریبا) پست روزانه قصد دارد فعالیت های تغییرات آتشفشان را در سرتاسر جهان دنبال کند. این پست توسط رادگر ویلسون زمین شناس است که متخصص در لرزه نگاری آتشفشان و آرماند ورواک است. اگر ما درباره آن حرف نزنیم، لطفا در صورت تمایل به ما در مورد فعالیت های جدید یا تغییریافته بگویید. ... [ادامه مطلب ...]

فعالیت آتشفشان می 6، 2013

این (تقریبا) پست روزانه قصد دارد فعالیت های تغییرات آتشفشان را در سرتاسر جهان دنبال کند. این پست توسط رادگر ویلسون زمین شناس است که متخصص در لرزه نگاری آتشفشان و آرماند ورواک است. اگر ما درباره آن حرف نزنیم، لطفا در صورت تمایل به ما در مورد فعالیت های جدید یا تغییریافته بگویید. ... [ادامه مطلب ...]

فعالیت آتشفشان می 5، 2013

این (تقریبا) پست روزانه قصد دارد فعالیت های تغییرات آتشفشان را در سرتاسر جهان دنبال کند. این پست توسط رادگر ویلسون زمین شناس است که متخصص در لرزه نگاری آتشفشان و آرماند ورواک است. اگر ما درباره آن حرف نزنیم، لطفا در صورت تمایل به ما در مورد فعالیت های جدید یا تغییریافته بگویید. ... [ادامه مطلب ...]

فعالیت آتشفشان می 4، 2013

این (تقریبا) پست روزانه قصد دارد فعالیت های تغییرات آتشفشان را در سرتاسر جهان دنبال کند. این پست توسط رادگر ویلسون زمین شناس است که متخصص در لرزه نگاری آتشفشان و آرماند ورواک است. اگر ما درباره آن حرف نزنیم، لطفا در صورت تمایل به ما در مورد فعالیت های جدید یا تغییریافته بگویید. ... [ادامه مطلب ...]

فعالیت آتشفشان می 3، 2013

این (تقریبا) پست روزانه قصد دارد فعالیت های تغییرات آتشفشان را در سرتاسر جهان دنبال کند. این پست توسط رادگر ویلسون زمین شناس است که متخصص در لرزه نگاری آتشفشان و آرماند ورواک است. اگر ما درباره آن حرف نزنیم، لطفا در صورت تمایل به ما در مورد فعالیت های جدید یا تغییریافته بگویید. ... [ادامه مطلب ...]

فعالیت آتشفشان می 2، 2013

این (تقریبا) پست روزانه قصد دارد فعالیت های تغییرات آتشفشان را در سرتاسر جهان دنبال کند. این پست توسط رادگر ویلسون زمین شناس است که متخصص در لرزه نگاری آتشفشان و آرماند ورواک است. اگر ما درباره آن حرف نزنیم، لطفا در صورت تمایل به ما در مورد فعالیت های جدید یا تغییریافته بگویید. ... [ادامه مطلب ...]