نقشه: آسیب زلزله در هر کشور

نقشه های زیر به شما نشان می دهد که در هر کشور سالانه چه تعداد زلزله خسارت باران رخ داده است. برای جزئیات بیشتر ، لطفا به بانک اطلاعات اصلی تأثیر زلزله مراجعه کنید (در زیر هر نقشه پیوند دارد). مکان نما خود را به یک کشور منتقل کنید تا تعداد زلزله های خسارت دیده را نشان دهید.

توجه برای کاربران دستگاه های تلفن همراه: ممکن است نقشه به درستی روی صفحه های شما نشان داده نشود. در این صورت ، لطفاً روی لینک های زیر کلیک کنید. آنها منجر به یک سند Google می شوند که می توانید نقشه کامل را مشاهده کنید (برگه "نقشه" را انتخاب کنید).

پایگاه داده تاثیرات زلزله 2020 (وضعیت فعلی)

پایگاه داده تاثیرات زلزله 2019

پایگاه داده تاثیرات زلزله 2018

پایگاه داده تاثیرات زلزله 2017

پایگاه داده تاثیرات زلزله 2016