درک رمز و راز از زلزله توپ ساحل

دکتر جما اسمیت، متخصص زمین شناسی و ژئوفیزیک، دکتر جما اسمیت، دستیار پژوهشی جوان در علوم زمین در دانشگاه ساوتهمپتون نوشته شده است. دکترای او بر مطالعات ژئوفیزیکی منطقه فرورانش مکران تمرکز کرده است تا بیشتر درک تغییر شکل و زلزله زایی خود را ... [ادامه مطلب ...]