زلزله آچه، سوماترا، اندونزی دومین کشنده ترین زلزله 2013 می شود (42 مردم کشته و 6 باقی مانده است)

- به روز رسانی جولای 11 BNPB گفت که تلفات تلفات از دو ولسوالی به تعداد افراد 42 است. 6 هنوز گم شده است افراد 4,617 از انواع مختلف آسیب ها درمان شدند. به روز رسانی جولای 10 07: 05 UTC: تعداد مرگ و میر به 39 (+ 6 گم شده) به عنوان قربانی در Serampa شده است ... [ادامه مطلب ...]